nose.jpe (5677 bytes)     

An bhfuil tú ag imeacht sna féileaceáin?monarch_group_md_wht.gif (5748 bytes)

Tá tú ar shiúil go maith má tá tú . . . .

10. Ag déanadh go bhfaighigh tú tacsaí i mBÁC i ndiadh an Seacht a Chloig.

9. Ag rá "Beidh ceann amháin eile againn agus rachaidh muid na bhaile". (Go h-áirithe ólachán)

8. Ag éisteacht le dlúth-dhiosca Malachy Duffin.

7. Ag ceannacht cuid dlúth-dhioscaí Malachy Duffin.

6. Ag déanamh iarracht na hingne atá ar do chuid ladhaire a ithe.

5. Ag ithe na h-ingne atá ar na ladhar thuasluaite.

4. Ag comhrá leat féin.

3. Ag tabhairt freagra ar do chomhrá féin.

2. Ag cuartú gruaige ar bhos do láimhe.

1.  Gruaig ar bhos do láimhe.

Má tá ceann ar bith de na galair thuasluaite ort nó ar aon duine de do chuid cairde cuir scairt orm . . . láithreach!

             MacGroovy